تشخیص مهره مار ظاهر tagged posts

هیچ ویدیویی برای شناسایی مهره اصلی مار با سرکه وجود ندارد

رودخانه کرج از شمال غربی-جنوب شرقی می گذرد و به موازات رودخانه شور ادامه می یابد و با چرخش کمانی به سمت جنوب می پیچد و در 20 کیلومتری سالاریه به رودخانه جاجرود می پیوندد. پوست قدیمی اطراف دهان می شکند و مار بیرون می آید و روی سطوح ناهموار مالیده می شود. هزینه های این فعالیت ها از کجا تامین می شود. جز با خالی کردن سفره محرومان؟

  • مجلات جدید برنامه ریزی شهری
  • بسته آموزشی کامل پروتز (به زبان انگلیسی)
  • اولین تصویر ...
Read More