Monthly Archives ژانویه 2023

خرید و قیمت چرا؟؟؟ موسیقی حرام است ا چرا؟؟؟ موسیقی حرام است ترب

شاهنامه در عین آن که نتیجه و ثمره نهضت پهناور ملی ایرانیان در احیای مفاخر ملی بود، خویش نهضت جدید ای در نظم قصه های حماسی تولید کرد و به این خاطر در فرهنگ گذشته ایرانیان نقشی کلیدی داشته است. تکرار در موسیقی قسمتی اهمیت و کار کشته به حساب می آید درحال حاضر چه همین تکرار در ترانه کلاسیک باشد و چه در موسیقی پاپ که بارها در ذهن شما تکرار شود هیچ فرقی ندارد. درون یک تمدن نیز، ابداع در موسیقی ممکن است در اول باری که شنیده می‌شود ناخوشایند یا حتی آزاردهن...

Read More

کلید حرارتی 105درجه افقی چرا نباید کلید حرارتی را ازمدار آبگرمکن حذف کنیم؟ موبیست

در صورتیکه ولتاژ برق شما ۲۲۰ ولت می باشد به جدول شماره ۴ برگشت فرمایید . بی‌متال یا این که رله حرارتی قطعه‌ای است که از دو فلز ناهمجنس ، به ویژه فلزهایی که کلیدی ضریب انبساط متعدد هستند، که از یک تراز کاملًا به نیز جوش خورده‌اند تشکیل شده‌است. برای ساختن بی‌متال دو فلز را در شرایط گرم و حساس استفاده از غلتک به هم پرس می‌نمایند به طوری که حاصل فعالیت به شکل یک‌تکه چشم می‌شود. رله‌های بیش تر بار نمی‌توانند از اتصال کوتاه حفظ نمایند و همیشه...

Read More