راه تشخیص و درمان ژنیکوماستی کاذب

به طور معمول ژنیکوماستی بدو به دنیاآمدن در مسافت یک تا دو هفتگی و بازه بلوغ حداکثر تا سه سال بعد از آن از پیدایش علامتها بهبود پیدا می کند. یک طرز جراحی که شخص میتواند هم زمان با ژنیکوماستی این فعالیت را انجام دهد؛ جراحی زیبایی گوش میباشد که در دانش طبابت به آن؛ اتوپلاستی میگویند. به طور کلی ژنیکوماستی ناشی از عدم تعادل هورمونی در تن است. کسانی که درمانهای جایگزین دارویی در بهبود وضعیت هم اکنون حاضر آن‌ها بیاثر هستند. چنانچه فکر می کنید که سینه های در درحال حاضر رشد و یا شرایط دارای ربط را دارید، خوبتر است حیاتی پزشک یا این که بقیه متخصصان حفظ های بهداشتی و سالمی مشورت کنید. پس از جراحی از پوشش یا بانداژ بر بر روی سینه به کار گیری شود. الگوهای برش بسته به موقعیت مختص و اولویت جراحی گوناگون است. به وزن مناسب برسید. جراحی کاهش سینه به جهت مردان با طولانی تر وزن که از تکنیکهای کمتر وزن مثل رژیم غذایی و ورزش استفاده نمیکنند پیشنهاد نمیشود. 6. قبل از انجام جراحی آزمایش خون، آزمایش اشعه ایکس و الکتروکاردیوگرافی را برای اطمینان از کار کرد مثبت قلب انجام دهید. جراح شما نیز چنین سفارش می‌نماید که آزمایشهای دیگری مثل آزمایش خون، آزمایشهای اشعه ایکس یا این که الکتروکاردیوگرافی را به جهت آنالیز قلب خود انجام دهید. اولین علامت ها ژنیکوماستی تبارک شدن سینه های مرد هست ؛ همانطور که تا قبل از این ذکر شد، ژنیکوماستی پهناور شدن بافت غده به جای بافت چربی است.به طور متناوب در مکان که نوک پستان میباشد و ممکن است حس لاستیک یا قوی داشته باشد، شبیه است. غالبا این حالت در طی تعدادی ماه تا چندین سال از میان می رود. جراحان معمولا سفارش می‌کنند همین کار تا هنگامی که سینهها کاملا به ترازو پایانی خویش نرسیدهاند، انجام نشود. به همین ترتیب، سیروز کبد، متابولیسم هورمونهای طبیعی را تغییر و تحول می دهد و ممکن میباشد موجب بروز ژنیکوماستی شود. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها زیاد اکثر در مورد ژنیکوماستی درمان لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.