خصوصیات و شرایط خانههای هوشمند

در همین نوشته که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته هست به همین نکته اشاره شده که اقلیم و آب و هوا از عوامل تاثیرگذار بر دگرگون سازی مسکن محسوب نمی­شوند زیرا که در طول تاریخ اثبات بوده­اند و “متغیر” نیستند. در این نصیب تجهیزات هوشمند کاربردی را معرفی می‌کنیم که بعضی از آن‌ها در رخ به کارگیری در منزل تجربه مضاعف شگفتانگیزی از فناوری را به ملازم خواهد آورد. لایۀ نظام­های علّی: طریق باز‌نگری لایه­ای علت­ها حساس عبور از لایۀ اول، به سرعت وارد لایۀ دوم یعنی لایۀ نظام­های علّی می­شود و به واکاوی ریشه­های مسئلۀ موردنظر در این لایه­ها می­پردازد. در این روش، فهم و شعور یک پدیده دارای عمیق­تر شدن در لایه­های تولید کننده آن صورت می­گیرد. اهمیت طبیعت و همه موجودات دیگر همین کره­ی هستی. در غایت گفته شده که در دنیایی که به سرعت در درحال حاضر تغییر‌و تحول می باشد می بایست هوشیارانه فعالیت کنیم و حساس نگاه و درس گرفتن از پیشین بتوانیم آتی را خوب تر بسازیم و در همین خط مش نیکی صرفا به علم معماری بلکه به علم علم ها دیگر نیز نیازمندیم. بررسی لایه­ای علت­ها به تیتر یک طریق تازه به جهت آینده­پژوهی سفارش شده است؛ سودمندی آن در پیش­بینی آتی نیست، بلکه در تولید فضاهای تحول­آفرین به جهت خلق و خوی آینده­های بدیل است. یکی از روش­های پساساختارگرای آینده­پژوهشی که کلیدی نقد روش­های خطی که تراز موضوعات را بررسی می­کنند، به عمیق شدن در لایه­های سازنده شکل مورد قضیه یاری می­نماید، طریق بررسی لایه­ای علت­ها می­باشد. در این مقاله که به شیوه کتابخانه­ای انجام گرفته، نویسندگان به معرفی پارامترهای منزل سلامت پرداخته و براساس آن منزل سالم را خانه­ای معرفی کرده­اند که به تحقق سه کارکرد اهمیت منزل یعنی: رویش ساکنان، بالفعل کردن پتانسیل­ها و تمرین خوی اجتماعی امداد کند. بعد نویسندگان به مسئله فاصله گرفتن معماران از ساکنان اشاره کرده­اند، که درنتیجه­ی تغییر تحول نگاه به مسکن از نگاه خصوصی به منزل تا نگاه اقتصادی به آن به وجود آمده است. نویسندگان دست اندرکاران تاثیرگذار بر تحول مسکن در طول تاریخ را همین موارد ذکر کرده اند: تمدن و هویت، اقتصاد، تکنولوژی، ارتباط ها اجتماعی و سیاست. ما مهم به کار گیری از معتبرترین برندهای موجود در بازارهای کشورهای اروپایی و آمریکایی و بکارگیری آنها، تجهیزات خانه هوشمند زی ویو را به شما خانه هوشمند پویان صنعت عرضه می نماییم. اگر شما هر نوع سوالی در ارتباط اصلی چه جایی و طرز استفاده از خانه هوشمند مارک tis دارید، می توانید مهم ما در کاغذ وب تماس بگیرید.