ترجمه کتاب اکتیو اسکیلز اینترو Active Skills For Reading Intro

مهارت خواندن Reading یکی از چهار مهارت اصلی در آموزش زبان می باشد. برای تقویت این مهارت هیچ راهی جز خواندن هرچه بیشتر مطالب انگلیسی وجود ندارد. برای تقویت این مهارت یکی از بهترین و تاثیرگذارترین کتاب ها در این زمینه مجموعه ACTIVE skills for reading است. ویرایش جدید این کتاب با حمایت و همکاری National Geographic Learning و انتشارات CENGAGE مطابق با سیستم آمریکایی، چاپ شده است.

دانلود کتاب اکتیو ریدینگ

دانلود کتاب active skills for reading intro

دانلود پی دی اف کتاب active skills for reading

active intro pdf

دانلود پاسخنامه کتاب active skills for reading intro