Monthly Archives اکتبر 2021

اکسیژن ساز 5 لیتری نایدک مدل Nuvo Lite

وی عنوان کرد: در ۲۴ ساعت آینده آسمان در استان بوشهر صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، در … هرگز دستگاه مورد نظر را روی فرش یا موکت پرزدار کنار پنجره و جاهایی که دارای مقادیر بالایی از گرد و غبار است قرار ندهید. همچنین عناصری چون نئون، آرگون، زنون، کریپتون و هلیم به مقادیر اندک و ترکیباتی چون کربن دی اکسید، کربن مونوکسید، متان و برخی هیدروکربنها، و اکسیدهای نیتروژن و گوگرد که عمدتا نقش آلاینده هوا را دارد، به مقادیر ناچیز در هوا یافت میشوند. اکسیژن مثل هر داروی دیگر باید به مقادیر ایمن به مددجو داده شود زیرا همان طور که با غلظت کافی می تواند ناجی یک زندگی گردد با مقادیر بالا ممکن است مرگ آور باشد...

Read More