مقاوم سازی با FRP

زمانی که فریم خمشی بتن آرمه تحت اثر نیروهای جانبی ناشی از زمین لرزه قرار می گیرد ، در اتصالات آن نیروهای برشی قابل توجهی به وجود می آید ،ایجاد همین نیروهای برشی اهمیت تغییر‌و تحول شکل های متعددی یار می باشد ، بدین ترتیب اتصالات سازه های بتن آرمه علاوه بر مقاومت ، می بایست از صورت پذیری به اندازه هم برخوردار باشند . به دلیل تحمل بار کلیدی هر ماده ای که برای مقاوم سازی به کارگیری می شود بایستی مقاومت گسیختگی و مدول الاستیسیته بالایی داشته باشد که این خواص به لطف در الیاف frp وجود دارند. دلیل این فرمان را می توان در دشواری باطن ورقه ای ناکافی، ظرفیت های خمشی و برشی ناکافی، محصور شدگی ناکافی بتن و طراحی ضعیف جست و جو کرد. از طرف دیگر، همین تکنیکها به عامل اجرای سرعت بالا و هزینههای قلیل جذابیت ویژهای یافتهاند. در تقویت اتصالات اساسی کامپوزیت های FRP ، به مراد تامین محصور شدگی نواحی مقاوم سازی شده توصیه می شود از لایه های FRP به صورت عرضی به کارگیری شود که نتیجه ی آن کاهش تغییر‌و تحول رخ های برشی می باشد . از FRP می توان به جهت تقویت خمشی ستون ها، ارتقاء مقاومت مشخصه بتن و ارتقا صورت پذیری (اثر محصور شدگی) استفاده نمود. مقاوم سازی ستون های بتن مسلح، از گسیختگی نابهنگام پوشش بتن و کمانش میلگردهای فولادی طولی خودداری کرده و در سرانجام عملکرد ستون را پایین بارگزاری لرزه ای بهبود می بخشد. در این موقعیت با ارتقا ظرفیت تغییرشکل ستون محصور شده با FRP، کمانش میلگردها مهار و از تاثیر تغییر رخ برشی بر بر روی ظرفیت آن مقاوم سازی اساسی الیاف frp پرهیز می شود. در نتیجه ها به دست آمده از باز‌نگری غیرخطی اتصالات تقویت شده اصلی FRP نشان می دهد که در قاب های تقویت شده دارای اجرای یک لایه کامپوزیت FRP ، اتصال داخلی ارتقا مقاومت خمشی دارد و رخ پذیری کمتر می یابد . FRP میتواند شکل پذیری دیوارهای بنایی را افزایش داده و آن‌ها را مهار نماید. FRP میتواند تاثیر متعددی در تقویت خمشی و برشی دیوارهای بتنی داشته باشد. به طور کلی تقویت دیوارهای برشی مهم FRP ، سبب ساز افزایش مقاومت خمشی ، مقاومت برشی و سختی می شود .همچنین مقاوم سازي اساسی FRP که به شکل ورق میباشند (لمینیت FRP) تاثير قابل توجهي بر عملکرد کردار سازه در برابر توشه لرزه اي داشته و شکل پذيري ديوار برشي را افزايش مي دهد. تقویت تیرها دارای همین نحوه سبب بالا رفتن گنجایش خمشي مقطع به میزان قابل توجهی می شود وهمچنین باعث به تعویق افتادن پدیده ی شكست زودرس در تیرهاي پایین خمش می گردد.