راجستان برای جلوگیری از COVID-19 منع رفت و آمد شبانه در هشت منطقه را اعمال می کند ، به دلیل عدم استفاده از ماسک جریمه افزایش می یابد

بازارها ، رستوران ها ، مراکز خرید و سایر مmentsسسات تجاری در مناطق شهری این مناطق تا ساعت 7 بعد از ظهر بسته می شود و از ساعت 8 شب منع رفت و آمد شبانه آغاز می شود

راجستان برای جلوگیری از COVID-19 منع رفت و آمد شبانه در هشت منطقه را اعمال می کند ، به دلیل عدم استفاده از ماسک جریمه افزایش می یابد

تصویر نمایندگی PTI

جیپور: در میان مارپیچ شدن کووید -19 در مواردی ، کابینه راجستان روز شنبه تصمیم گرفت که در 8 منطقه منع رفت و آمد شبانه اعمال کند و مبلغ جریمه عدم استفاده از ماسک صورت را از 200 به 500 روپیه افزایش دهد.

به گفته این شركت ، افرادی كه برای شركت در ازدواج ، خرید وسایل ضروری ، مسافران قطار ، اتوبوس و هواپیما و افراد مرتبط با خدمات ضروری از این شركت ها معاف می شوند ، معاف می شوند.

کابینه به ریاست وزیر ارشد آشوک گهلو شنبه شب جلسه داشت و تصمیم گرفت که از ساعت 8 بعد از ظهر تا 6 صبح مقررات منع رفت و آمد در جیپور ، جودپور ، کوتا ، بیکانر ، اودایپور ، آجمر ، الوار و بهیلوارا کنترل شود.

این بازار افزود ، بازارها ، رستوران ها ، مراکز خرید و سایر مmentsسسات تجاری در مناطق شهری این مناطق تا ساعت 7 بعد از ظهر بسته می شود و از ساعت 8 شب نیز مقررات منع رفت و آمد در شب آغاز می شود.

حداکثر 75 درصد کارمندان برای انجام وظیفه در دفاتر دولتی و خصوصی در این مناطق که تعداد کارمندان آنها 100 نفر یا بیشتر است فراخوانده خواهند شد. در این خبرنامه آمده است که کارکنان به صورت چرخشی کار خواهند کرد.

در ازدواج ها ، اعمال مذهبی ، اجتماعی ، فرهنگی و رویدادهای سیاسی ، فقط 100 نفر مجاز هستند.

هیئت وزیران همچنین تصمیم گرفت که امکانات درمانی برای مراقبت های روزانه در بیمارستان های خصوصی با نرخ تعیین شده توسط دولت ایالتی در دسترس باشد.

در این جلسه اطلاع داده شد که در صورت لزوم ، بیمارستانهای متصل به کالجهای پزشکی خصوصی را می توان برای ایجاد امکانات اختصاصی COVID خریداری کرد.

در این گزارش آمده است ، بخش پزشکی و بهداشت نظرسنجی های خانه به خانه را در مناطقی گزارش می کند که تعداد زیادی از موارد را گزارش می دهد.

تعداد ویروس کرونا موارد در این ایالت در ماه نوامبر به حدود 3000 مورد در روز افزایش یافته است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>